ABC-TRN

SKU
TRN
ANVÄNDNING
ABC-TRN är ett cirkulärt trådnätsgaller med nippel-mått i spirostandard och används som skyddsgaller vid öppna kanaländar, överluftsöppningar och som beröringsskydd vid till exempel fläktar och spjäll.

Utförande
UTFÖRANDE
Förzinkad stålplåt och smådjurssäkert trådnätsgaller/stansat nätgaller. Maskvidd 12 mm för korrosivitetsklass C3.

SKÖTSEL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Material

Förzinkat
Rostfritt 

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMB.32/QMF.32

Trådnätsgaller ABC-TRN av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800, utförd i förzinkat.
Korrosivitetsklass C3.

© 2021 ABC Ventilationsprodukter AB