ABC-TRM

SKU
TRM

ANVÄNDNING
ABC-TRM är ett cirkulärt trådnätsgaller med muffmått i spirostandard och används som skyddsgaller vid öppna kanaländar, överluftsöppningar och som beröringsskydd vid till exempel fläktar och spjäll.

Utförande

UTFÖRANDE
Förzinkad stålplåt och smådjurssäkert trådnätsgaller/stansat nätgaller. Maskvidd 12 mm för korrosivitetsklass C3.

SKÖTSEL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.Material

Förzinkat
Rostfritt

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QMB.32/QMF.32 Trådnätsgaller
ABC-TRM av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 800, utförd i förzinkat. Korrosivitetsklass C3.

© 2021 ABC Ventilationsprodukter AB