ABC-TH6

SKU
TH6

ANVÄNDNING
Avlufts/uteluftshuv med västkustinspirerad design för avluft i flerbostadshus. För komfortventilation och/eller imkanal.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-TH6 tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. ABC-Garantiplåt finns i 12 kulörer som följer byggplåt och vattenavledningssystem standardkulörer. Avlufts/Uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert stansat nät. Huvens överdel är försedd med mellanvägg och smådjurssäkert nät i öppningarna. Rensbart utförande.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Diagram

Storlek

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QMB.2/QMF.2 Avlufts/uteluftshuv
ABC-TH6 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.
Kulör svart.

© 2019 ABC Ventilationsprodukter AB