ABC-TH6

SKU
TH6

ANVÄNDNING
Avlufts/uteluftshuv med västkustinspirerad design för avluft i flerbostadshus. För komfortventilation och/eller imkanal.
För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-TH6 tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. ABC-Garantiplåt finns i 12 kulörer som följer byggplåt och vattenavledningssystem standardkulörer. Avlufts/Uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert stansat nät. Huvens överdel är försedd med mellanvägg och smådjurssäkert nät i öppningarna. Rensbart utförande.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QMB.2/QMF.2 Avlufts/uteluftshuv
ABC-TH6 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.
Kulör svart.

© 2020 ABC Ventilationsprodukter AB