ABC-TH4

SKU
TH4

ANVÄNDNING
Avlufts eller uteluftshuv för flerbostadshus. För komfortventilation och/eller imkanal.
För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >

Utförande

ABC-TH4 tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4. Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009 och följer byggplåtens standardkulörer. Avlufts/Uteluftdelen är skyddad under huvens takkåpa och försedd med ett smådjurssäkert stansat nät. Huvens överdel är försedd med mellanvägg och smådjurssäkert nät i öppningarna. Rensbart utförande. Kan måttanpassas för befintlig sarg.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.
Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.


Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QMB.2/QMF.2 Avlufts/uteluftshuv
ABC-TH4 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.
Kulör svart.

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB