ABC-TGTH10

SKU
ABC-TGTH10

ANVÄNDNING
Takgenomföring av modellen ABC-TGTH, med 10 anslutningar för spiro Ø125 och 160 inkl. rör till huv.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-TGTH 10 tillverkas i förzinkat och invändigt klädd med isolering i motsvarande brandteknisk klass EI 30. Isoleringen har ett ytskikt av typgodkänd syntetisk väv. Takgenomföringen är utrustad med 10 anslutningar för spiroanslutning dimension Ø160, samt innehållande rör för förbindelse med huven. Fästvinklar för montage medföljer. Invändigt ytskikt av typgodkänd syntetisk väv. Standard längd är 800.

Material

Förzinkat 
Aluzink 
Rostfritt 
Syrafast

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT 
VVS AMA QLF.2 Takgenomföring ABC-TGTH 10x160 av 
ABC Ventilationsprodukter fabrikat. Utförd i förzinkat. 
Korrosivitetsklass C3. Längd 800. 
Brandteknisk isolering i motsvarande EI30. 
Invändigt ytskikt av typgodkänd syntetisk väv.

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB