ABC-SFK

SKU
SFK

ANVÄNDNING
ABC-SFK är avsedd för reglering och avstängning i luftbehandlingsanläggning. För rektangulära kanaler med låg ljudalstring.

Utförande

UTFÖRANDE
Levereras för gejdanslutning men kan även utföras med flänskant 40mm. ABC-SFK kan levereras med fabriksmonterade ställdon. Tillverkas i förzinkad stålplåt för korrosivitetsklass C3 enligt BSK 07.Lager av nylon och tätningar av EPDM.

TÄTHETSKLASS ENLIGT VVS-AMA 12
Klass 3.

DRIFTTRYCK
Max 2500 Pa i differenstryck över stängt spjäll. Spjällen är utförda för tryckklass B.

Drifttemperatur
Max 70 ºC.

Material

Förzinkat
Aluzink

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QJB.41
Spjäll ABC-SFK av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Tryckklass B. Täthetsklass 3.
Utförd i förzinkat.
Korrosivitetsklass C3 enligt BSK 07.
Komplett med fabriksmonterat ställdon enligt fabrikants rekommendation.
NM 24. Spänning: 24V. Funktion: 2-läges. Storlek: 400x400.

© 2020 ABC Ventilationsprodukter AB