ABC-SCV+60

SKU
SCV60

ANVÄNDNING
SCV+60 är ett cirkulärt CE-märkt brandspjäll med smältsäkring utförd med kontrollventil för installation i ventilationskanal som passerar genom ett byggelement med syftet att förhindra brand/brandgasspridning. För montering i betongvägg, betonggolv och lättvägg (vägg av gipsskivor med stålreglar). ABC-SCV+60 hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72° löser smältsäkringen ut och spjällbladen stängs automatiskt. Två låsbleck håller spjällbladen stängda i dess säkerhetsposition vilket förhindrar spridning av brand/brandgaser 72°C. Observera att SCV+60 inte kan stänga vid rökdetektering (endast temperatur) kan dock övervakas med enheten ABC-KSUC och tillbehöret FDCU. 

Utförande

UTFÖRANDE
Gummiringstätning.
Smältsäkring 72°C.
Kontrollventil.

Brandteknisk klass:
EI 60 S
Brandprovningar är utförda enligt 1366-2.

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QJC.8

Brandspjäll med smältsäkring SCV+60 av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 125. Brandteknisk klass: EI 60S.
Utlösning via en smältsäkring 72°

Tillbehör
© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB