ABC-SCV+60

SKU
SCV60

* SCV+60 stänger med fjäder när smältsäkringen löser ut vid 72°.
* Utförd med kontrollventil
* Observera att SCV+60 inte förhindrar spridning av kalla brandgaser
* EI60 S ger ett motstånd för brand och rökgaser i 60 minuter
* Finns i storlek Ø100-200mm
* CE godkänt enligt produktstandard SS-EN 15650

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QJC.8

Brandspjäll med smältsäkring SCV+60 av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 125. Brandteknisk klass: EI 60S.
Utlösning via en smältsäkring 72°

Tillbehör
© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB