ABC-SC+60

SKU
SC60

ANVÄNDNING
SC+60 är ett cirkulärt CE-märkt brandspjäll med smältsäkring för installation i ventilationskanal som passerar genom ett byggelement med syftet att förhindra brand/brandgasspridning.ABC-SC+60 hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72° löser smältsäkringen ut och spjällbladen stängs automatiskt. Två låsbleck håller spjällbladen stängda i dess säkerhetsposition vilket förhindrar spridning av brand. Observera att SC+60 inte kan stänga vid rökdetektering (endast temperatur) kan dock övervakas med enheten ABC-KSUC och tillbehöret FDCU.

Utförande

UTFÖRANDE
Cirkulärt spjäll utfört i stålplåt med brandsvällande list runt tunneln.
Gummiringstätning.
Smältsäkring 72°C.

Brandteknisk klass:
EI 60 S
Brandprovningar är utförda enligt 1366-2.

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QJC.8

Brandspjäll med smältsäkring SC+60 av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 125. Brandteknisk klass: EI 60S.
Utlösning via en smältsäkring 72°

Tillbehör
© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB