ABC-RVCZ

SKU
ABC-RVCZ

ANVÄNDNING
ABC-RVCZ är en rektangulär vinkelljuddämpare, framtagen för att tillfredsställa krav på effektiv dämpning, lågt tryckfall och god driftekonomi. Detta har uppnåtts genom rätt kombination av absorp­tionsmaterialets tekniska egenskaper, bafflarnas ut­formning, tjocklek, längd och ytavtäckning samt luft­spalternas bredd.

Utförande

 Absorptionsmaterialet är typgodkänt avseende rens­barhet, ytskikt (klass 1) och emission. Ytskiktet avvisar smuts och är beständigt mot slitage vid rensning. Om luften innehåller stora mängder fasta partiklar kan bafflarna avtäckas med perforerad stålplåt.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB