ABC-RTCZ

SKU
ABC-RTCZ

ANVÄNDNING
ABC-RTCZ är en rektangulär ljuddämpare framtagen för att tillfredsställa kraven på bra inomhusmiljö, effektiv dämpning, lågt tryckfall och god driftekonomi. Detta har uppnåtts genom rätt kombination av absorp­tionsmaterialets tekniska egenskaper, bafflarnas ut­formning, tjocklek, längd och ytavtäckning samt luft­spalternas bredd.

Utförande

Absorptionsmaterialet är typgodkänt avseende rens­barhet, ytskikt (klass 1) och emission. Ytskiktet avvisar smuts och är beständigt mot slitage vid rensning. Om luften innehåller stora mängder fasta partiklar kan bafflarna avtäckas med perforerad stålplåt.

© 2021 ABC Ventilationsprodukter AB