ABC-RACZ

SKU
ABC-RACZ

ABC-RACZ är konstruerad så att den ger extremt lågt tryckfall, vilket har stor betydelse nära fläktaggragat. Fläktens tryckuppsättning kan reduceras vilket ger bättre driftekonomi.

Utförande

ABC-RACZ tillverkas som standard i förzinkad stålplåt och levereras med skarvlist för gejdning samt packning. RACZ kan levereras med flänsanslutning och i ett stort antal specialutföranden i olika material. De ljuddämpande bafflarna i RACZ skyddas av ett ytskikt som är typgodkänt avseende bl a rensbarhet, fibermedryckning och emission. Om luften innehåller stora mängder fasta partiklar kan bafflama avtäckas med perforerad stålplåt.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB