ABC-PFR

SKU
PFR
ANVÄNDNING
Påsfilterram avsedd för frontmontage av påsfilter.

Utförande
UTFÖRANDE
ABC-PFR tillverkas vanligen i förzinkat. Korrosivitetsklass C3. Kan sammanbyggas till större filterbanker. Passar till 25 mm filterramar. Standardutförande förzinkat.

Material

Förzinkat
Aluzink 
Rostfritt
Syrafast

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Påsfilterram ABC-PFR av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 305×305, utförd i förzinkat.
Korrosivitetsklass C3.

Tillbehör
© 2021 ABC Ventilationsprodukter AB