Utgången produkt

ABC–NJORD

SKU
NJORD

ANVÄNDNING
ABC-NJORD är ett ventilationstorn som används som luftintag vid vindutsatta lägen där det är krav på att regnvatten inte tillåts komma in i ventilationssystemet.

Med våra ventilationstorn får du en optimal lösning för avluft eller uteluft som är placerad utomhus, på mark eller tak.

  • Passar perfekt för industrier, skolor, sjukhus, kontorsbyggnader och flerbostadshus
  • Underlättar kanaldragningen och passar bra både för nybyggnad och vid renovering
  • En naturlig uppvärming/kylning av uteluften vilket sparar energiUtförande

ABC-NJORD har ett cirkulärt flerstegs luftintag med horisontella lameller i första steget och en effektiv 
regnavskiljare i steg 2.

Material

Produkten kan tillverkas i följande material:
RF EN 1.4301
SF EN 1.4404

Dokumentation
© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB