ABC-Kamouflage MP

SKU
ABC-Kamouflage MP

* Rökkontrollucka i brandklass EI 60 S 1500 AA Multi
* Alternativt utförande i brandklass EI 120 S 1500 AA Multi
* Brandmotstånd för brand och rökgaser i 60 alternativt 120 minuter
* Multi klass - Kan betjäna flertalet brandceller med evakuering (1200°C)
* AA klass - Försättas i säkerhetsläge inom 1 minut vid brand
* Motoriserad för öppning/stängning med ändlägesbrytare
* CE godkänt enligt produktstandard EN 12101-8

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB