ABC-JSR

SKU
JSR
ANVÄNDNING
Jalusislutare ABC-JSR används vanligen som backspjäll eller som avslutning på rektangulära kanaler. Jalusierna är självstängande genom sin egen vikt.

Utförande
UTFÖRANDE
ABC-JSR tillverkas vanligen med en ram i aluzink i vilken jalusier av aluminium är upphängda.

SKÖTSEL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Material

Aluzink

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QJB. 5 Jalusislutare ABC-JSR av ABC Ventilationsprodukter
AB fabrikat. Ram utförd i aluzink. Jalusier i aluminium.
Korrosivitetsklass C4 enligt BSK 99. Storlek 400x400 mm.

© 2020 ABC Ventilationsprodukter AB