ABC-JSOF

SKU
JSOF

ANVÄNDNING
Jalusislutare ABC-JSOF används vanligen som backspjäll eller som avslutning på cirkulära kanaler. Jalusierna är självstängande genom sin egen vikt.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-JSOF tillverkas vanligen med en ram i aluzink i vilken jalusier av aluminium är upphängda. ABC-JSOF är utförd med en täckfläns för ett snyggt slutresultat.

SKÖTSEL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Material

Aluzink

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QJB.5
Jalusislutare ABC-JSOF av ABC Ventilationsprodukter
AB fabrikat. Ram utförd i aluzink. Jalusier i aluminium.
Korrosivitetsklass C4 enligt BSK 07.
Nippelmått för cirkulär kanal. Storlek 315 mm.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB