Utgången produkt

ABC-JHIL

SKU
JHIL
ANVÄNDNING
Används som rens- och inspektionslucka för rektangulära kanaler.
Utförande
UTFÖRANDE

ABC-JHIL består av en ram och en lucka med längsgående handtag. För brandisolerade luckor är ramen utförd med stos.
EI-30=50 mm.
EI-60=100 mm.

Alternativt utförande:
• Lucka med gångjärn.

STORLEK
200x200 till 800x800 mm i steg om 100 mm
Storlek

200x200 till 800x800 mm i steg om 100 mm

Material

Förzinkat
Aluzink

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QLE

Renslucka ABC-JHIL av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 600x600. Utförd i förzinkat.
Korrosivitetsklass C3. Brandteknisk isolering EI-30.

© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB