ABC-IBZ

SKU
IBZ

ANVÄNDNING
ABC-IBZ är ett inbrottsgaller certifierad och P-märkt av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Certifiering enligt försäkringsbranschens krav (Se SC0682-18). Inbrottsgallret går att få i rektangulärt eller cirkulärt utförande för montage i ventilationskanal, takgenomföring eller vägg.

Se exempel på referensobjekt >>

Utförande

Inbrottsgaller / Säkerhetsgaller i rostfritt stål, korrosivitetsklass C5 med låga tryckfall på grund av sin konstruktion. Anpassad för invändigt montage i angivna mått enligt tabell nedan. Montageutföranden för kanal, vägg och takgenomföring. Vid montage på vägg levereras flänsat utförande. Om den totala vikten överskrider 50 kg, levereras gallret i delat utförande. Byggdjup: 120 mm. 

PRODUKTCERTIFIERING
ABC-IBZ är certifierad och P-märkt av RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).
Certifiering enligt försäkringsbranschens krav (Se SC0682-18).
Test och provning är utfört enligt:
• Svensk Stöldskydds Förening SSF 012 utgåva 3, klass3 testrapport 8P033505B
• EN 1627:2011 RC 3, testrapport 8P033505A

SKYDDSKLASSER
I normen SSF 200 Inbrottsskydd – byggnader och lokaler definieras tre nivåer på inbrottsskydd, skyddsklass 1, 2 och 3 där skyddsklass 3 avser den högsta nivån. Nivåerna är anpassade efter verksamhetens skyddsvärde, mängd begärlig eller stöldbegärlig egendom/tillgångar och andra riskfaktorer.

Skyddsklass 1: Ingen eller låg mängd begärlig egendom
Skyddsklass 2: Mer begärlig eller delvis stöldbegärlig egendom
Skyddsklass 3: Stöldbegärlig egendom/tillgångar och/ eller högre skyddsvärde

Källa: Stöldskyddsföreningen

Material
  • Rostfritt
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
P-märkt inbrottsgaller ABC-IBZ ø 400 av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat
SSF 012 utgåva 3, klass 3 och EN1627:2011 RC 3.
Korrosivitetsklass C5.

© 2021 ABC Ventilationsprodukter AB