ABC-GP

SKU
GP
ANVÄNDNING
ABC-GP är ett plant gälgaller utvecklad för att användas som avluft- eller uteluftdon vid självdragsventilation.

Utförande
UTFÖRANDE:
ABC-GP tillverkas vanligen i abc-Garantiplåt. ABC-GP är försedd med ett insektssäkert plastnät.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Gälgaller med insektsnät kan efter tid bli igensatta av pollen, frön etc. Rengör regelbundet.

Material

abc Garantiplåt
Aluzink
Koppar
Rostfritt
Syrafast

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Gälgaller ABC-GP av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 200x200, utförd i abc Garantiplåt i
korrosivitetsklass C4.
Kulör: Tegelröd

© 2021 ABC Ventilationsprodukter AB