ABC-GCT

SKU
GCT

ANVÄNDNING
ABC-GCT är en uteluftventil med tallriksventil, gälgaller och ett teleskåpsrör.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-GCT tillverkas vanligen i abc-Garantiplåt. Standardutförande består av ett gälgaller ABC-GC med cirkulär anslutning, ett teleskoprör för väggtjocklek 240 till 400 mm och en vitlackerad tallriksventil ABC-TV i plåt. Gälgallret kan bytas till en ABC-VK.

ABC-GC är försedd med en cirkulär nippelstos utförd i förzinkad plåt med gummiringstätning samt med insektssäkert plastnät.Teleskopröret är utfört i förzinkad plåt, Tallriksventilen ABC-TV i vitlackerad plåt.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Gälgaller med insektsnät kan efter tid bli igensatta av pollen, frön etc. Rengör regelbundet.

Material

abc Garantiplåt
Aluzink
Koppar

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Uteluftventil ABC-GCT av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Gälgaller ABC-GC utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.
Kulör:Tegelröd. Teleskopsrör. Tallriksventil ABC-TV.
Storlek ABC-GCT 160.

© 2021 ABC Ventilationsprodukter AB