ABC-GC

SKU
GC

ANVÄNDNING
ABC-GC är ett gälgaller med cirkulär anslutning anpassad till spirorörsstandard utvecklad för att användas som avluft- eller uteluftdon vid självdragsventilation.

Utförande

UTFÖRANDE
ABC-GC tillverkas vanligen i abc-Garantiplåt. ABC-GC är försedd med en cirkulär nippelstos utförd i förzinkad plåt med gummiringstätning samt med
insektssäkert plastnät.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL
Gälgaller med insektsnät kan efter tid bli igensatta av pollen, frön etc. Rengör regelbundet.

Material

abc Garantiplåt
Aluzink
Koppar

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Gälgaller ABC-GC av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Storlek 160, utförd i abc Garantiplåt i
korrosivitetsklass C4.
Kulör: Tegelröd

© 2021 ABC Ventilationsprodukter AB