D-klass

ABC-FIREBOX

SKU
FIREBOX

ANVÄNDNING
ABC Firebox är en fördelningslåda med inbyggda backströmningsskydd som används för att förhindra att brandgaser sprider sig i tilluftssystem med fläkt i drift som systemlösning för det brandtekniska skyddet.

Utförande

UTFÖRANDE
Fördelningslåda: Brandisolerad fördelningslåda utförd i förzinkad stålplåt i korrosivitetsklass C3.
ABC Firebox finns i två olika utföranden:
- Vindsmontage till schakt
- Modell för ROT, vind/undertak/källarmontage

Varje modell finns som standard för 4,6 och 8 anslutningar. Brandisolerad inspektionslucka med låsbara lås.

Backströmningsskydd:
Backströmningsskydden är P-märkta och utrustade med en CE märkt brandventil i brandteknisk klass EI 60S. Backströmningsskydd Protect 60 stänger på tryckskillnad i kanalen eller temperatur 72 grader beroende på vilket som inträffar först.

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QJC.3

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Fördelningslåda ABC-FIREBOX av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Vindsmontage till schakt. 4 anslutningar Ø 160 mm.
Sidoanslutning tilluft Ø 250 mm.

© 2020 ABC Ventilationsprodukter AB