ABC-EXL

SKU
EXL
ANVÄNDNING
För effektiv låsning av påsfilter i filterskåp. Rekommenderas för finfilter och högre filterklasser.

Utförande
UTFÖRANDE
Utförs vanligen i aluzink. Korrosivitetsklass C4. Levereras i par.

Material

Aluzink

© 2020 ABC Ventilationsprodukter AB