ABC-CULT 1S MFUS

SKU
CULT1SMFUS

ANVÄNDNING
Brandspjäll CULT 1S svarar mot brandklass upp till EI 120 S enligt EN1366-2. CULT 1S är ett rektangulärt spjäll för väggmontering och kräver ingen efterlagning. Spjället monteras i väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor på stålregel stomme.

Ladda ner brandspjäll dimensioneringsprogram >>

Utförande

UTFÖRANDE
Spjällbladet är tillverkat i eldfast material. Spjällhuset och alla anslutningsflänsar är tillverkade i förzinkat. Levereras för gejdanslutning. För övervakning av ABC-CULT-1S MFUS kan ABC-KSUC och FCU användas för indikering av stängt läge. Man kan koppla 16 st. ABC-CULT-1S MFUS till ABC-KSUC.

Brandteknisk klass:
EI 60 S till 120 S
Brandprovningar är utförda enligt 1366-2.

LUFTTÄTHET SPJÄLLHUS
Spjällen är utförda för täthetsklass C.

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QJC.8 CE-märkt brandspjäll CULT 1S MFUS av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Brandteknisk klass: EI 120 S. Täthetsklass C.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB