Ingen efterlagning

ABC-CR60-1S MFUS

SKU
CR601SMFUS

ANVÄNDNING
Brandspjäll CR60 1S svarar mot brandklass upp till EI 90 S enligt EN1366-2 (500Pa). Spjället monteras i ventilationskanaler som genombryter bjälklag av betong eller lättbetong samt väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor på stålregelstomme. Ingen efterlagning behövs på fram eller baksida. Brandprovningar är utförda enligt 1366-2.

Ladda ner dimensioneringsprogram för brandspjäll >>

Utförande

UTFÖRANDE
Spjället är tillverkat i galvaniserad stålplåt. Spjällbladet och kragen är tillverkat i eldfast material. Automatisk aktiveringsmekanism MFUS stänger automatiskt spjällbladet när temperaturen i kanalen når över 72°C . För övervakning av ABC-CR60-1S MFUS kan ABC-KSUC och FCU användas för indikering av stängt läge. Man kan koppla 16 st. ABC-CR60-1S MFUS till ABC-KSUC.

Brandteknisk klass:
EI 60 S till EI 90 S

LUFTTÄTHET SPJÄLLHUS
Spjällen är utförda för täthetsklass C.

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QJC.8 CE-märkt brandspjäll CR60 1S MFUS av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Brandteknisk klass: EI 60 S.
Täthetsklass: C

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB