ABC-CR120 MFUS

SKU
CR120MFUS

ANVÄNDNING
Brandspjäll ABC-CR120 svarar mot brandklass upp till EI 120 S enligt EN1366-2 (500Pa). Spjället monteras i ventilationskanaler som genombryter bjälklag av betong eller lättbetong samt väggar av betong, lättbetong, tegel eller gipsskivor på stålregelstomme. Brandprovningar är utförda enligt 1366-2.

Ladda ner brandspjäll dimensioneringsprogram >>

Utförande

UTFÖRANDE
Spjället är tillverkat i galvaniserad stålplåt och spjällbladet är tillverkat i eldfast material.
Automatisk aktiveringsmekanism MFUS stänger automatiskt spjällbladet när temperaturen i kanalen når över 72°C . För övervakning av ABC-CR120 MFUS kan ABC-KSUC och FCU användas för indikering av stängt läge. Man kan koppla 16 st. ABC-CR120 MFUS till ABC-KSUC.

Brandteknisk klass:
EI 60 S till EI 120 S

LUFTTÄTHET SPJÄLLHUS
Spjällen är utförda för täthetsklass C.

Ladda ner brandspjäll dimensioneringsprogram

Material

Förzinkat

Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QJC.8
CE-märkt brandspjäll ABC-CR120 MFUS av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Brandteknisk klass: EI 120 S.
Täthetsklass: C 1
Brandspjäll CR120 storlek 160

© 2022 ABC Ventilationsprodukter AB