ABC-CDZ

SKU
ABC-CDZ

ANVÄNDNING
ABC-CDZ är ett kombidon med mycket låga tryckfall och en modern smart design med ljuddämpning,
flexibelt montage och minimering av risken för kortslutning mellan uteluft och avluft.  

• Nytt kombidon i en unik och smart design med ljuddämpning

• Mycket låga tryckfall

• ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti

Utförande

ABC-CDZ tillverkas vanligen i ABC-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningsgaranti för korrosivitetsklass C4.
Den patenterade färgbeläggningen ABC Garantiplåt är rapsoljebaserad samt testad enligt EN 13523-1:2009
och följer byggplåtens standardkulörer.

Avluften evakueras genom en centralt placerad nippelanslutning och luften sprids horisontellt
via en slits i överkant på donets front. Slitsen är designad för att bilda en uppåtriktad luftstråle
som effektivt transporterar avluften från fasaden och bildar en luftridå som skyddar mot inträngning
av regn och snö. Avluftskammaren är utformad med en ljuddämpande isolering som minskar
ev. ljud från fläktar.

Uteluftskanalen avslutas i vägg på höger eller vänster sida om avluftskanalen enligt måttabell.
Med denna lösning får man ett mycket enkelt och flexibelt montage då samma don används
som höger eller vänsterutförande. Uteluften tas in via ett väderskyddat smådjurssäkert trådnätsgaller
i donets undersida, konstruktionen minimerar kortslutning mellan avluft/uteluft samtidigt som risken
för vattenmedryckning på uteluften effektivt förhindras i kombination med avluftens uppåtriktade luftridå.

Material
Dokumentation
© 2024 ABC Ventilationsprodukter AB