ABC-CDR

SKU
CDR

ANVÄNDNING
Kombinerat utelufts-/avluftsdon för väggmontage.
För material, färger och storlekar som inte finns valbara, kontakta försäljningen.


Gå till ABC-ELECTIO produktval här >

Utförande

UTFÖRANDE
Via trådnätsgaller i donets sidor tas uteluften in och avluften evakueras. Konstruktionen förhindrar kortslutning mellan avluft/uteluft. Båda kanalerna kan användas för avluft eller uteluft.

SKÖTSEL
Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA QMB.2/QMF.2 Utelufts-/avluftsdon ABC-CDR av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 160 utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB