ABC-AVLO

SKU
AVLO

ANVÄNDNING
En avloppsluftare avsedd för luftning av avloppsledningar i bostäder.

Utförande

UTFÖRANDE
Utförd i abc garantiplåt i korrosivitetsklass C4. Standard är för 2-kupiga betongpannor.
Levereras komplett med underbeslag och flexibel plastslang Ø110 nippelanslutning.

Tillverkas även för:
Lertegel

Material
Projektering

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
Avloppsluftare ABC-AVLO av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.
Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4 för 2-kupig betongpanna.
Kulör tegelröd.

© 2023 ABC Ventilationsprodukter AB