A-SENSE-VAV

SKU
40028-0000027

ANVÄNDNING
ABC-A-SENSE-VAV är avsedd att styra ventilation i rum där människor vistas. Givaren är en grundkomponent som passar för en rad olika ventilationsstrategier.

Utförande

UTFÖRANDE
Börvärden för temperatur (luftkyla och tillsatsvärme) och koldioxid (CO2) kan anpassas individuellt via enhetens tryckknappar för underhåll. När ett börvärde ändras parallell-förskjuts alla reglerkurvorna för denna parameter.© 2020 ABC Ventilationsprodukter AB